Fișe pentru control medical periodic

Se completează dosare medicale pentru control medical periodic, efectuându-se investigații conform legislației în vigoare, stabilite după Fișa de expunere la riscuri completată de angajator.
Pentru firmele cu care S.C Promed are contract de colaborare, controlul medical periodic se efectuează după o programare prealabilă între părți.
 
Relații suplimentare la numărul de telefon: 0755 113 668